رنگ خدا

و هیچ رنگی زیباتر از رنگ خدا نیست...

و هیچ رنگی زیباتر از رنگ خدا نیست...

۱ مطلب با موضوع «اردو جهادی» ثبت شده است


اول از همه سلام که نام خداست!

*برای مشاهده بهتر عکس، کلیک کنید.*


شرمنده خیلی حوصله ندارم متن ادبی بنویسم لپ کلام؛

رفقا هرکی هرچه قدر می تونه کمک کنه.